Wet en- regelgeving

Voldoet uw onderneming aan de meest recente wet en- regelgeving? Vanaf 25 mei 2018 verdwijnt bijvoorbeeld de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op deze datum is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening treedt direct in werking en zal dus niet meer in de nationale wetgeving vastgelegd worden. In plaats van meerdere verschillende wetgevingen, geldt er dan één Europese regelgeving.

De grootste wijzigingen ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens is de documentatieplicht, de (mogelijke) hogere boetes, de hulpmiddelen die helpen om de wet na te leven, het mogelijk aanstellen van een functionaris voor Gegevensbescherming en het mogelijk uitvoeren van een Privacy Impact Assessment (PIA).

Dit alles heeft te maken met veiligheid. Veiligheid van uw infrastructuur. Veiligheid van privacy gevoelige gegevens. Hebt u als ondernemer alles in kaart? Hebt u een bewerkersovereenkomst? Waar staat uw data? Hebben onbevoegde personen toegang tot uw data? Hoe veilig is uw IT-omgeving eigenlijk? Is uw bedrijf beschermd tegen virussen, spam en ransomware? Is uw netwerk voldoende beveiligd?

Syntech-IT kan u helpen bij dit soort vraagstukken, want de wet en- regelgeving verlangt dat administratief alles is verantwoord, maar is de praktijk (uw IT-omgeving) niet vele malen belangrijker? Meer weten? Neem voor meer informatie contact op met een van één van onze specialisten.

Direct contact Syntech Phone